ThaiAirFlow.com ลูกหมุน ลูกหมุนระบายอากาศ ลูกหมุนระบายความร้อน ThaiAirFlow.com ลูกหมุน ลูกหมุนระบายอากาศ ลูกหมุนระบายความร้อน ThaiAirFlow.com ลูกหมุน ลูกหมุนระบายอากาศ ลูกหมุนระบายความร้อน

ลูกหมุนระบายความร้อน ลูกหมุนระบายอากาศรุ่นจานบิน (รุ่นใหม่)


ได้รับการพัฒนาและทดลองจากผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานกับลูกหมุนระบายอากาศโดยตรง เกือบ 10 ปีเต็ม โดยปรับปรุงจากลูกหมุนระบายอากาศรุ่นปัจจุบัน แก้ไขข้อเสียต่างๆ จนได้ลูกหมุนระบายอากาศรูปแบบใหม่ และมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนบนหลังคาได้ดีกว่าเดิม มีระบบใบพัดระบายอากาศหมุนอยู่ภายใน ทำหน้าที่ระบายความร้อนที่อยู่ภายในออกสู่ภายนอกตลอดเวลา โดยไม่ขึ้นกับสภาวะอากาศหรือแรงลมจากภายนอก จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดอากาศร้อนจากภายในสู่ภายนอกอย่างจริงจัง ซึ่งผลงานชิ้นนี้เคยส่งเข้าประกวดในโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2553 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนี่องจนถึงปัจจุบัน
ลูกหมุน ลูกหมุนระบายอากาศรุ่นจานบิน ลูกหมุนระบายความร้อน ลูกหมุนระบายอากาศ
จุดเด่นที่สำคัญของระบบการทำงานของลูกหมุนระบายอากาศรุ่นจานบิน คือ

1. มีแถบระบายอากาศ 2 ชั้นทำหน้าที่ในการระบายอากาศร้อนจากภายในออกสู่ภายนอก โดยที่แถบระบายอากาศภายนอกไม่หมุน ทำหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนกระแสลม และมีระบบใบพัดระบายอากาศหมุนอยู่ภายในลูกหมุน ซึ่งสามารถระบายความร้อนที่อยู่ภายในออกสู่ภายนอกตลอดเวลา โดยไม่ขึ้นกับสภาวะอากาศภายนอก หรือไม่มีการบล็อกอากาศ
2. โครงสร้างหลักของลูกหมุนรุ่นใหม่ทำจาก สแตนเลสและอลูมิเนียม หนา 0.7 mm ทำให้มีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าลูกหมุนระบายอากาศรุ่นปัจจุบัน สามารถใช้งานได้นานถึง 20 ปี
3. มีการออกแบบรูปทรงภายนอกใหม่ ลักษณะคล้ายจานบิน ซึ่งดูโดดเด่นกว่าลูกหมุนระบายอากาศรุ่นปัจจุบัน มีรูปทรงกระทัดรัด และยังป้องกันน้ำจากภายนอกเข้าสู่ภายในลูกหมุนได้ 100%
4. สามารถติดตั้งเข้ากับฐานของลูกหมุนระบายความร้อนรุ่นปัจจุบันได้พอดี

Updated ราคาล่าสุด 4 สิงหาคม 2563
ลูกหมุน ลูกหมุนระบายอากาศรุ่นจานบิน ลูกหมุนระบายความร้อน ลูกหมุนระบายอากาศ

ลูกหมุนระบายอากาศรุ่นจานบิน

หรือรุ่นใหม่ มี 2 ขนาด คือ

ขนาด 22 นิ้ว ราคา 2,800 บาท
ขนาด 14 นิ้ว ราคา 1,800 บาท

(วัดตามความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง)
ลูกหมุน ลูกหมุนระบายความร้อน ลูกหมุนระบายอากาศ

ลูกหมุนระบายอากาศ รุ่นปัจจุบัน

มี 2 ขนาด คือ

ขนาด 22 นิ้ว ราคา 1,500 บาท
ขนาด 14 นิ้ว ราคา 1,200 บาท

(วัดตามความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง)
หมายเหตุ: ราคาสินค้าไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง ดูรายละเอียดการสั่งซื้อลูกหมุนทั้งสองรุ่นได้ ที่นี่